Vad skiljer en byrå från en annan?

Det finns troligen inte en människa som lever i Sverige idag och som inte har sett eller hört reklam i någon form. Reklam finns i de kommersiella tv-kanalerna, i tidningar av alla de slag, på stora utomhustavlor och på de flesta idrottares kläder. Alla har en uppfattning om vad reklam är för någonting, sedan kan åsikten om huruvida det är bra eller inte med reklam variera.

Dessutom har tv-serien Mad Men, om livet på en amerikansk reklambyrå under 60-talet, blivit mycket populär och omtalad i Sverige. Även den som inte sett serien kan ha fått en uppfattning om vad det innebär att arbeta på en reklambyrå, och om inte annat så exponeras vi alla för resultatet av reklambyråernas arbete.

Event, PR, produktion…

Idag finns det dock flera olika typer av byråer som den som vill marknadsföra sin verksamhet kan vända sig till. Det finns eventbyråer, produktionsbyråer, mediebyråer, kommunikationsbyråer och PR-byråer. För att göra saken än mer komplicerad är det inte alltid helt enkelt att dra en skiljelinje mellan de olika typerna av byrå. Det gäller för den som betraktar det hela utifrån lika väl som för den som står i begrepp att välja vilken typ av byrå som bäst lämpar sig för ett specifikt uppdrag. Klart är dock att vi alla exponeras för även dessa byråers arbete på olika sätt, även om det inte alltid är lika lätt att känna igen som när det kommer till reklambyråernas alster.

2010 uppmanade Pål Kastensson, marknadschef på Luleå Tekniska Universitet, kommuner och myndigheter att kasta ut reklambyråerna. Han tycks ha menat att många på byråerna slår knut på sig själva, och framför allt vill vara så kreativa som möjligt, i en ständig tävlan med andra byråer, snarare än att ge kunden det som behövs för lyckad marknadsföring. Genom att lägga ut mer av arbetet på en ren produktionsbyrå kan man enligt Kastensson få ned kostnaden för sin marknadsföring, och få ett material som är lite mer jordnära och därför fungerar minst lika bra.

Vi som står bakom denna sajt vill inte ta ställning i frågan. Däremot vill vi göra det lättare för dig att ta ställning, bl.a. genom att gå igenom de olika typer av byråer som finns, och vad de vanligen arbetar med. Se det som en form av konsumentupplysning.