Budgetering för nystartat företag

I dagens inlägg skriver vi om vad man bör tänka på med ett nystartat företag, bland annat kring hur man bör budgetera och räkna för att veta hur det nya företaget ska finansieras, men även om det verkligen är värt att satsa på.

I ett tidigare inlägg har vi skrivit om hur viktigt det är med marknadsföringen för nystartade företag – hur detta är ett sätt att synas och göra sig hörd i en ofta väldigt konkurrerande miljö. Givetvis behövs det då också en budget för just hur mycket pengar som kan läggas på marknadsföringen, som en underbudget i den större mer helhetsmässiga budgeten.

I Jnytt kan vi läsa att för att överhuvudtaget veta hur det nya företaget ska finansieras och om det över huvudtaget är lönsamt så behövs det minst en budget, och oftast fler än så. Vi kan vidare läsa att ett tips till ett nytt företag är att göra flera olika resultatbudgetar som visar hur företaget kommer växa de första fem åren. Det gäller att vara både noggrann och realistisk, krydda på utgifterna och snåla på inkomsterna minskar definitivt risken för tråkiga överraskningar och man får dessutom inte glömma att ge sig själv lön.

Tydligt underlag viktigt för budgetering

Anteckningsblock_skriva_pennaNär man så lägger upp en resultatbudget måste man ha ett tydligt underlag för hur man har beräknat sina intäkter – för hur mycket kan man sälja under det första året? Vad har man för varukostnader? Vad ligger hyran på? Hur ska varan komma ut på marknaden och hur mycket ska man lägga på själva marknadsföringen? Kommer vi betala för den? Kostnader för bredband och telefoni är viktiga att inte glömma, samt vad företagsförsäkringen kommer gå på. En försäkring är obligatorisk att ha om man ska kunna ta lån i företagets namn. Budgetera för att någon ska sköta redovisningen åt dig, det är bättre att låta en professionell göra det den är bra på och inte ta tag i det man tycker är alltför knepigt alldeles själv, särskilt om man inte har en utbildning i det.

Sedan är det viktigt att budgetera för lön som sagt, men även sociala avgifter, pension, ränta på 6 eller 7 procent, samt amorteringar.