Hur berättar ni er historia?

3409336-social-media-marketingNär det kommer till berättande och företagande så är det en så otroligt viktig del, men tyvärr något som många företag är dåliga på.

Det här med berättandets konst för oss tillbaka till människans gryning och är det som får oss att knyta an och skapa djupare kontakt. Om då ett företag inte har en berättelse som klingar med företagets värderingar och mål , eller som inte syns så är det svårare för konsumenterna och målgruppen att se företaget. Det vill ni väl inte: vara osynliga för målgruppen? Men att berätta sin historia gör man inte på en lunchrast utan det är något som tar tid, men ser man långsiktigt så är det mödan värd så man kan klättra både längre, snabbare och rakare upp på stegen.

Hur gör konkurrenter och andra

En bra början är att se till kärnan av företaget och dess uspar för att komma fram till vem man är. Sedan skriva ihop ett bra manifest med en tonalitet som andas företaget. Att snegla på konkurrenter och andra företag kan ge värdefulla tips om hur man själv kan jobba. Och att ta hjälp av professionella som andas berättelser är en god idé. Ta produktionsbolaget brikk.se som exempel som gjort mängder av reklamfilmer åt företagen. Vad vore dessa företag utan Brikk? Och ett annat exempel är Volvo som har använt sig av Zlatan i sin reklamfilm för att där lyfta företaget och vad Volvo står för. Denna kampanj har gått så pass bra att man nu även ska börja att rulla denna kampanj även utomlands för att visa upp Volvo som varumärke.

Visst, man ska tänka på sin budget – men det kostar ingenting att tänka högt och stort för att sedan smalna av när man har sin idé. Det är idéarbetet som ni ska lägga krut på och försöka finna den rätta tonen för att ni ska stå emot bruset av alla andra företag som vill synas. Ni ska visa att det är er berättelse som är värd att lyssna på. För vad har ni annars på marknaden att göra? Lycka till och glöm inte att ibland måste sker och ting få ta tid. Så tänk långsiktigt.