Mediebyrå

Reklambyrån producerar reklamen (och gör en hel del annat också), men vem bestämmer var reklamen sedan ska hamna? Ska man annonsera i de stora Stockholmstidningarna, eller i landsortspressen? Ska reklamfilmen sändas i TV4:s morgonprogram, eller i TV3:s kvällsprogram? Det finns många saker att ta hänsyn till, och det är mediebyrån som gör dessa överväganden. Av naturliga skäl arbetar de flesta mediebyråer tätt tillsammans med en reklambyrå, eftersom de är ansvariga för var sin del i de flesta marknadsföringskampanjer.

Medieplanerare

Medieplaneraren är lika viktig för mediebyrån som copywritern är för reklambyrån. Det är medieplanerarens uppgift att göra upp en plan för vilka medier och format som ska användas. Kunden kommer in med en plan som innehåller budget för projektet, den tänkta målgruppen, en tidsplan och idén för kampanjen.

Sedan är det upp till medieplaneraren och göra research om den tänkta målgruppen, ta in offerter från olika medier göra upp en plan över hur kampanjen ska drivas. I denna plan ingår de utvalda medierna, och priserna för att annonsera i dem, vilka format som ska användas, perioden kampanjen ska drivas och vad kostnaden för kunden kommer att bli.

En medieplanerare har inte bara de traditionella medierna – tv, radio och press – att välja mellan. Det finns även många nya medier, framför allt på nätet. Hit hör Spotify, bloggnätverk och sociala medier som Facebook och Linkedin. Alla dessa medier har säljare, vars uppgift det är att locka till sig annonsörer. Därför vill säljarna ha så många medieplanerare som möjligt i sina nätverk, och det underlättar ju också för planeraren att känna till de olika medierna så väl som möjligt, och förhoppningsvis kunna ordna rabatter till sina kunder.

Eftersom budgetarbete är en viktig del av medieplanerarens vardag så är det allra viktigaste verktyget för de flesta inte något som har med nya medier att göra, utan helt enkelt Excel.