Reklambyrå

En reklambyrå arbetar med reklam. Det förstår nog alla, men vad innebär det mer exakt, och vilka olika typer av reklambyråer finns det? Och hur likt är arbetet på en verklig reklambyrå, idag, arbetet på den fiktiva reklambyrån Sterling Cooper (sedermera Sterling Cooper Draper Pryce och till slut helt enkelt Sterling Cooper & Partners) på 60-talet som skildras i tv-serien Mad Men?

Reklambyråns uppgift är att planera hur hela marknadskommunikationen ska genomföras. Däri ingår inte bara reklam, utan även saker som media, PR, eventuella events och annat. Dessutom är det reklambyrån som producerar den reklam som man har kommit överens om. Den som arbetar på en reklambyrå kan alltså ha väldigt olika arbetsuppgifter, och det finns många fler titlar än enbart art director och copywriter, som ju är de som alla känner till. För att kunna genomföra de olika momenten i strategin samarbetar reklambyrån med andra byråer, som event- och PR-byråer. Ingen byrå är en ö, helt enkelt.

Typer av reklambyråer

Man kan dela in reklambyråkategorin i två kategorier, efter hur ägarstrukturen ser ut. Ägarstrukturen är också knuten till storleken på byrån.

En partnerägd byrå är oftast mindre till storleken, och drivs av de som äger den. Detta innebär att avståndet mellan anställda och ägare är litet, och att kommunikationen för det mesta flyter på bra. Om man har en idé kan man gå med den direkt till de som bestämmer. Några exempel på svenska partnerägda byråer är Forsman & Bodenfors, Åkestam.Holst och Garbergs.

En nätverksbyrå är en reklambyrå som ägs av ett internationellt nätverk, som har byråer i flera länder. Det här innebär att det går att göra en internationell karriär som anställd, och lönen är oftast högre än på en partnerägd byrå. På minussidan hamnar dock det stora avståndet mellan anställda och ägare. Det är inte så lätt att lägga fram en bra idé för en ägare som sitter i New York eller Tokyo om man själv arbetar i Stockholm. DDB Stockholm och Saatchi & Saatchi är två kända internationella nätverksägda reklambyråer.